சிறந்த கேட்டரிங் சேவைகள் உங்கள் மதுரையில்

சிரந்த வகையான வுணவு பதார்த்தங்களை சுவைக்க தேர்ந்தேடுங்கள் அன்னை கேட்டரிங்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  மதுரையில் சிறந்த கேட்டரிங் சேவை வழங்குபவர்கள்

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  வெளிப்புற கேட்டரிங் சேவைகள்

  நாங்கள் சிறந்த முறையில் உங்கள் உடனடி தேவைகளுக்கு இனிப்புகள் மற்றும் காரமான தென்னிந்திய உணவுகள் வழங்குகிறோம்.

முகவரி

அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங்

28/124, பண்டிய வெள்ளாளர் தெரு ,
DM நீதிமன்றம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் ,
மதுரை,
தமிழ்நாடு 625001

அலைபேசி எண் : +91 88700 58001
+91 88700 58002

இ-மெயில்: contact@annaimeenakshi.net