மெனு வகை 01

 •  மைசூர் பாகு
 •  ஜிலேபி
 •  பூந்தி
 •  ஸ்பெஷல் லட்டு
 •  பாதுஷா
 •  பால் போண்டா
 •  போர்ன்விடா கேக்
 •  முந்திரி பர்பி கேக்
 •  சோன் பப்டி
 •  அல்வா
 •  வெண்ணிலா கேக்
 •  மிக்சர்
 •  காரா பூந்தி


 •  பட்டர் சேவு
 •  முறுக்கு
 •  அதிரசம்
 •  பாதாம் அல்வா
 •  பால் அல்வா
 •  பெங்களி ஸ்விட்ஸ்