மெனு வகை 01

 •  கோதுமை அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  இனிப்பு இடியாப்பம்
 •  பூரி மசால்
 •  ரவா தோசை
 •  இட்லி
 •  வடை
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  சாம்பார்
 •  எண்ணெய் பொடி
 •  காபி

மெனு வகை 02

 •  பாதாம் அல்வா
 •  ப்ரைடு ரைஸ்
 •  பன்னீர் கிரேவி
 •  வெங்காய தாயிர் பச்சடி
 •  புரோட்டா
 •  குருமா
 •  தோசை
 •  வேஜ் கட்லட் சாஸ்
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  மசாலா பால்

மெனு வகை 03

 •  ரஸமலாய்
 •  சில்லி புரோட்டா
 •  மசால் தோசை
 •  இடியாப்பம்
 •  வெள்ளை அப்பம்
 •  காலிபிளவர் குருமா
 •  தயிர் பச்சடி
 •  பால் குருமா
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  ஹார்லிக்ஸ்

மெனு வகை 04

 •  சூப்
 •  பாதாம் அல்வா
 •  சோழா பூரி
 •  ஆனியன் ஊத்தாப்பம்
 •  இடியாப்ப லெமன்
 •  பகலா பாத்
 •  குருமா,தயிர் பச்சடி
 •  உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
 •  வெங்காயம் சாம்பார்
 •  கட்லட்
 •  தாயிர் வடை
 •  ஐஸ்கிரீம்
 •  பீடா, வாழைப்பழம்

மெனு வகை 05

 •  மலாய் கஜா
 •  பீஸ் புரோட்டா
 •  ஸ்பெஷல் வடை
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  குருமா
 •  ஆனியன் தயிர் பச்சடி
 •  காபி

மெனு வகை 06

 •  மலாய் கஜா
 •  சோழா பூரி
 •  சன்னா மசாலா
 •  ஸ்பெஷல் வடை
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மசாலா பால்

மெனு வகை 07

 •  பன் அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  ஊத்தாப்பம்
 •  பூரி மசால்
 •  சாம்பார் வடை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 08

 •  பாசந்தி
 •  பீஸ் புரோட்டா
 •  ரவா தோசை
 •  ஸ்பெஷல் வடை
 •  பன்னீர் கிரேவி
 •  தயிர் பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மல்லி சட்னி
 •  போர்ன்விட்டா

மெனு வகை 09

 •  கோதுமை அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  பூரி ,மசால்
 •  ரவா தோசை
 •  இட்லி
 •  வடை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  எண்ணெய் பொடி
 •  காபி

மெனு வகை 10

 •  பேபிகான் சூப்
 •  பாதாம் அல்வா
 •  பால் பேணி
 •  ப்ரைடு ரைஸ்
 •  மசால் புரோட்டா
 •  நெய் இட்லி
 •  அடை
 •  அவியல்
 •  மல்லி ஊத்தாப்பம்
 •  கட்லட், சாஸ்
 •  காபி

மெனு வகை 11

 •  தக்காளி சூப்
 •  பாதாம் அல்வா
 •  முந்திரி பர்பி
 •  ப்ரைடு ரைஸ்
 •  காலிஃப்ளவர் கிரேவி
 •  அடை , அவியல்
 •  மிளகு இடியாப்பம்
 •  பிஸ் புரோட்டா
 •  பால் குருமா
 •  இட்லி


 •  குழி பணியாரம் (காரம்)
 •  ஆனியன் ஊத்தாப்பம்
 •  பகலாபாத்
 •  ஆனியன் தயிர் பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மாங்காய் தொக்கு
 •  பாதாம் கிர்
 •  மலைப்பழம்
 •  பீடா

மெனு வகை 12

 •  சேவை பகலாபாத்
 •  பன்னீர் கிரேவி
 •  பால் குருமா
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  தயிர் பச்சடி
 •  மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகாய்
 •  போர்ன்விட்டா
 •  பிஸ்தா மில்க் ஷேக்
 •  பனங்கற்கண்டு பால்