சிறந்த கேட்டரிங் சேவைகள் உங்கள் மதுரையில்

சிரந்த வகையான வுணவு பதார்த்தங்களை சுவைக்க தேர்ந்தேடுங்கள் அன்னை கேட்டரிங்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  மதுரையில் சிறந்த கேட்டரிங் சேவை வழங்குபவர்கள்

  இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

 • Hotest

  வெளிப்புற கேட்டரிங் சேவைகள்

  நாங்கள் சிறந்த முறையில் உங்கள் உடனடி தேவைகளுக்கு இனிப்புகள் மற்றும் காரமான தென்னிந்திய உணவுகள் வழங்குகிறோம்.

உணவு வகைகள்

 • காலை டிபன்

  Recipe Collections

  சுவையான காலை உணவு

  ஒரு நேர்த்தியான மற்றும் தனிப்பட்ட இந்திய வகையிலான காலை உணவு.

 • மதிய உணவு

  Recipe Collections

  காரமான காய்கறி வுணவு வகை

  தரமான, புத்துணர்ச்சி மிகுந்த உயர்ந்த தரத்தை பூர்த்தி செய்யும் ருசியான குறிப்பிடத்தக்க உணவு.

 • இரவு டிபன்

  Recipe Collections

  பாரம்பரிய மற்றும் அற்புத உணவுகள்

  நாங்கள் தூய்மையான ஆரோக்கியமான மற்றும் சுவையான வுணவுகளை வழங்குகிறோம்.

 • இனிப்புகள்

  Recipe Collections

  சுவையான இனிப்பு

  எங்களிடம் பல வகையான மற்றும் சுவையான இனிப்பு வகைகைகளை தரமகவும்,நேர்த்தியாகவும் அனுபவமிக்க சமையல் வல்லுநர்களை கொண்டு வாடிக்கையாளரின் விருபத்திற்கு ஏற்ப செய்து தரப்படும்.

அன்னை மீனாக்க்ஷி கேட்டரிங் உங்களை வரவேற்கிறது

Weekly Special

இந்த கேட்டரிங் சேவையை பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் மற்றும் திருமன விழாக்கள், பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிகள், புது மணை புகு விழா இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறந்த முரையில் கேட்டரிங் சேவை செய்து வருகிறோம்.

மேலும் தெரிந்துக்கொள்ள
ads

செய்திகள் & நிகழ்வுகள்